Skip to content

از خوب به عالی

This book belongs in the following collection(s):
Original price Dhs. 26.25 - Original price Dhs. 26.25
Original price
Dhs. 26.25
Dhs. 26.25 - Dhs. 26.25
Current price Dhs. 26.25

By: جیم کالینز

Language: Persian

Quality: Good

Genre: Finance - Business - Economics, Self help,

ISBN: 97003173

SKU: BE500267898241

Pages: 301

Description: «کتاب از خوب به عالی» همان گونه که از نامش بر می آید، مسیر رشد و بالندگی را ترسیم می کند. عرصه های بزرگ اقتصادی را ارائه می دهد. راز موفقیت مؤسسات برتر دنیا را بازگو می‌کند و ما را با عملکرد مدیران برتر آشنا می سازد. با متنی ساده و به دور از الفاظ تخصصی. مفاهیم مدیریتی را شرح می دهد.